Grafisk profil

GRAFISK PROFIL

Mosaik Translations: Nyuppstartad översättarbyrå i Barcelona, som var i behov av logotyp och grafisk identitet.

DO&GO: Kunden, en frilansande översättare, ville ta fram en ny logotyp och uppdatera sin grafiska profil. Vi valde att binda samman namnets två O:n med ett unikt et-tecken. Den grafiska profilen innehåller logotyp, färgpalett, typsnitt, rekommendationer för applicering av logotypen, samt mallar för faktura, CV, visitkort, kuvert och klistermärken. I projektet utvecklade jag också en ny webbplats för DO&GO.

Web: www.doandgo.es

CityFlow: Kunden eftersökte en logotyp och grafisk manual för uppstarten av sitt företag, som vänder sig till professionella förare. Lösningen ser ni ovan. Den grafiska profilen innehåller färgpalett, typsnitt, rekommendationer för applicering av logotypen, samt mallar för dokument, pressmeddelande, visitkort och PowerPoint-presentationer.

CityFlow återkom senare med en förfrågan att formge gränssnittet till deras applikation.